Afstandhouder

(Spacer)

Voorziening om de voorgeschreven betondekking te realiseren.

Diverse afstandhouders
Diverse afstandhouders
Afstandhouder rond
Afstandhouder rond

Nadere omschrijving

In gewapend beton is het belangrijk dat de wapening op de juiste plaats zit. Dit betreft zowel het waarborgen van de voorgeschreven dekking ter bescherming van de wapening, als het op afstand houden van wapeningsnetten (bijvoorbeeld in vloeren).

Afstandhouders bestemd voor het waarborgen van de juiste dekking mogen van kunststof of beton zijn. Ze bestaan in veel vormen. Vaak toegepast worden kunststof elementjes en zogenoemde 'betonnen broodjes'.

In de voorschriften is het gebruik van afstandhouders uitgebreid beschreven. Ze bevatten eisen voor de keuze van materialen en de toepassing van afstandhouders.

Afstandhouder typeA
Afstandhouder typeA

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 13670 + NEN 8670 Het vervaardigen van betonconstructies (NEN 8670 is op dit moment nog niet beschikbaar)

  • NEN 6722, Voorschriften beton – Uitvoering (is door NEN ingetrokken, maar voor de onderdelen die ontbreken in NEN-EN 13670, is tekst de basis zolang NEN 8670 nog niet beschikbaar is)

  • Betoniek 12-26 Houd afstand!