CE

Conformité Européenne

Nadere omschrijving

CE staat voor Conformité Européenne, ofwel: in overeenstemming met de Europese regelgeving

De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese unie plus Lichtenstein, Noorwegen en IJsland).