CEM

CEMentbenaming

Voor de daarbij verder gebruikte afkortingen, zie cementbenaming