CPT

Concrete Prism Test

CPT wordt gebruikt bij de beoordeling van toeslagmaterialen op de gevoeligheid voor de alkali-silicareactie