Calciumsulfo-aluminaat belite cement

Cement met meer calciumsulfaat en aluminium dan gebruikelijk (ook: Belite cement )

Nadere omschrijving

De basisgrondstoffen van dit cement komen voor een groot deel overeen met portlandcement. Het verschil zit in de verhoudingen waarin de grondstoffen worden toegepast: meer calciumsulfaat en aluminium dan gebruikelijk. Belite is de naam van de onzuivere C2S-fase (dus inclusief andere chemische elementen) en bestaat dus voornamelijk uit Ca2SiO4.

Door een lagere oventemperatuur dan bij de vervaardiging van portlandcementklinker ontstaat een klinker met een andere mineralogische samenstelling.

De inzet van minder kalksteen en de lagere oventemperatuur waarmee de klinker wordt vervaardigd, levert een besparing in de CO2-uitstoot in vergelijking tot CEM I van ongeveer 30%.

De extra inzet van aluminium-houdende grondstoffen verhoogt echter de kostprijs van grondstoffen in vergelijking tot de productie van portlandcementklinker.

Tot nu is dit cement niet commercieel op de markt beschikbaar.

Normen/aanbevelingen/literatuur