Cassettevloer

In het werk gestorte vloer met aan de onderzijde in twee richtingen een ribbenpatroon

Cassettevloer met een karakteristiek vierkant ribbenpatroon
Cassettevloer met een karakteristiek vierkant ribbenpatroon

Nadere omschrijving

Voor het maken van een cassettenvloer worden op een vlakke bekisting een soort omgekeerde afwasbakjes (circa 1 m x 1 m²) gelegd. Dit levert het karakteristieke vierkante ribbenpatroon aan de onderzijde op.

Door ter plaatse van de kolommen enkele 'wasbakjes' weg te laten, ontstaat daar een dikke, vlakke vloer die grote dwarskrachten en steunpuntsmomenten kan opnemen.

Toepassing vooral in de utiliteitsbouw voor zwaarbelaste vloeren. Overspanningen tot ruim 10 m zijn mogelijk.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 1991-1-1 t.m. NEN-EN 1991-1-7 (Eurocode 1) Belastingen op constructies

  • NEN-EN 1992-1-1 t.m. NEN-EN 1992-1-2 (Eurocode 2) Ontwerp en berekening van betonconstructies (vervangt NEN 6720)

  • NEN-EN 13670 + NEN 8670, Het vervaardigen van betonconstructies (NEN 8670 is op dit moment nog niet beschikbaar)

  • NEN 6722, Voorschriften beton – Uitvoering (is door NEN ingetrokken, maar voor de onderdelen die ontbreken in NEN-EN 13670, is tekst de basis zolang NEN 8670 nog niet beschikbaar is)

  • Dossierpagina Prefab vloersystemen - Betoniek

Meer lezen

  • Zie ook: betonnen vloeren