Cementbenaming

(Cement types)

Een code, bestaande uit letters en getallen, die informatie geeft over samenstelling en prestatie van het product

Portlandcement met code CEM I 52,5 R
Portlandcement met code CEM I 52,5 R

Nadere omschrijving

Uit de cementbenaming is de volgende informatie af te lezen:

  • cementsoort en -samenstelling;

  • sterkteklasse en (begin-)sterkteontwikkeling;

  • eventuele speciale eigenschappen.

Het eerste deel van de cementbenaming beschrijft de cementsoort. Dit is een van de vijf hoofdgroepen uit onderstaande tabel:

HoofdgroepNaam
CEM Iportlandcement
CEM IIsamengesteld portlandcement
CEM IIIhoogovencement
CEM IVpuzzolaancement
CEM Vcomposietcement

Direct achter deze aanduiding volgt (achter een schuine streep) informatie over de samenstelling met een letter A, B of C. Dit is een aanduiding voor de hoeveelheid portlandcementklinker: A → B → C = afnemend klinkergehalte.

Deze aanduiding wordt gevolgd door een horizontale streep en één (of meer) hoofdletters die aangeven welk hoofdbestanddeel naast portlandcement is gebruikt.

Hoofdbestanddelen van cement volgens NEN-EN 197-1:

K = portlandcementklinker

S = gegranuleerde hoogovenslak

D = microsilica

P = natuurlijk puzzolaan

Q = gebrande natuurlijke puzzolaan

V = vliegas (siliciumhoudend)

W = vliegas (calciumhoudend)

T = gebrande leisteen

L = kalksteen {organisch koolstofgehalte ≤ 0,5% (m/m)}

LL = kalksteen {organisch koolstofgehalte ≤ 0,2% (m/m)}

Het tweede deel van de code geeft de sterkteklasse van het cement . Er zijn drie sterkteklassen: 32,5, 42,5 en 52,5. De aanduiding voor de sterkteklasse wordt gevolgd door een 'L', 'N' of 'R' voor respectievelijk een lage, een normale of een hoge beginsterkte (R: 'Rapid').

Het derde deel van de code geeft informatie over speciale eigenschappen. Bijvoorbeeld 'LH' (= Low Heat/ lage warmteontwikkeling ) en 'SR' (Sulphate Resistance/hoge sulfaatbestandheid). Een cement heeft recht op het LH-predikaat indien een gram cement minder dan 27' Joule hydratatiewarmte produceert. Omdat vooral de portlandklinker verantwoordelijk is voor de warmteproductie heeft LH-cement doorgaans een laag portlandcementklinkergehalte. Naast dit "normale' Low Heat cement zijn er nog speciale (Very Low Heat) VLH-cementen. Deze cementen produceren minder dan 220 Joule/gram hydratatiewarmte. Zie verder onder VLH-cement .

Voorbeeld cementbenaming

CEM II/B-V 42,5 N

waarbij:

CEM II:samengesteld portlandcement; klinkergehalte (hier 65 – 79%)
B-V:hoofdbestanddeel vliegas, naast portlandcementklinker
42,5:sterkteklasse van het cement
N:normale beginsterkte

Normen/aanbevelingen/literatuur