Cementmineralen

(Cement compounds)

Verbindingen waaruit portlandcementklinker is opgebouwd; ook wel klinkermineralen genoemd

Nadere omschrijving

Cementmineralen zijn hydraulische verbindingen van CaO met SiO2, Al2en Fe2O3. Ze worden verkregen door bij hoge temperatuur genoemde stoffen met elkaar in verbinding te brengen.

In de cementchemie worden de gebruikelijke symbolen voor chemische verbindingen meestal nog verder afgekort:

  • CaO wordt aangeduid met C;

  • SiO2met S;

  • Al2O3met A;

  • Fe2O3met F.

Die verdere afkorting is nuttig omdat gecompliceerde verbindingen dan eenvoudig kunnen worden weergegeven:

NaamWerkelijkNotatie
Tricalciumsilicaat3CaO.SiO2C3S
Dicalciumsilicaat2CaO.Sio2C2S
Tricalciumaluminaat3CaO.Al2O3C3A
Tetracalciumaluminaatferriet4Cao.Al2O3.Fe2O3C4AF
Calciumsilicaathydraat (cementsteen)=3CaO.2SiO2.3H2OC-S-H

Normen/aanbevelingen/literatuur