Cementslibwater

(Wash water)

Materie afkomstig van spoelwater van mengers en truckmixers, bestaande uit water, cement , fijne delen zand en eventueel hulpstoffen

Leidingwater/Bezonken/Opgelost
Leidingwater/Bezonken/Opgelost

Nadere omschrijving

Het spoelwater van onder meer betonmengers en truckmixers wordt gescheiden in de grovere delen (grof zand en grind) en zogenoemd cementslibwater. Dit laatste bestaat uit water, cement, fijne delen zand en eventueel toegepaste hulpstoffen.

Cementslibwater kan als (deel van het) aanmaakwater worden gebruikt, maar moet getoetst worden aan NEN-EN 1008, annex B. Er mag tot een maximum van 1,0% aan vaste stof van de massa aan toeslagmateriaal worden gedoseerd. Regelmatige controle op het vaste stofgehalte of bepaling van de volumieke massa 𝜌a⁢⁢⁡⁠ ⁣⁣ is vereist.

Wanneer een betonsamenstelling bijvoorbeeld 1800 kg (droge massa) toeslagmateriaal bevat mag het cementslibwater dat als aanmaakwater wordt gebruikt maximaal 18 kg vaste stof bevatten. Het vaste stofgehalte van cementslibwater kan eenvoudig worden vastgesteld via de bepaling van de volumieke massa van het cementslibwater.

Normen/aanbevelingen/literatuur