Certificaat

(Certificate)

Schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de in dat certificaat vastgelegde specificaties

KOMO-productcertificaat
KOMO-productcertificaat

Nadere omschrijving

In de bouw worden certificaten uitgegeven door certificatie-instellingen die moeten zijn erkend door de Raad voor Accreditatie.

Voor zowel producenten als afnemers kan certificatie kostenbesparend werken: een onafhankelijke en deskundige certificatie-instelling controleert op basis van vaste richtlijnen en normen.

Veel grondstoffen worden in Nederland geleverd onder een KOMO-productcertificaat. Dat geeft een extra zekerheid omdat er sprake is van een controle van de producent door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Voor zowel producenten als afnemers kan certificatie kostenbesparend werken: een onafhankelijke en deskundige certificatie-instelling controleert op basis van vaste richtlijnen en normen.

In het algemeen kan de afnamecontrole worden beperkt tot afleverdocumenten ('is geleverd wat werd besteld?') en soms een visuele controle.

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • NEN-EN 206-1 Beton

  • Deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
 • NEN 8005 Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton

  • Deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
 • NEN-EN 12620 Toeslagmateriaal voor beton;

 • NEN 5905 Nederlandse invulling van NEN-EN 12620 Toeslagmateriaal voor beton;

 • NEN-EN 197 Cement

  • Deel 1: Samenstelling, specificatie en conformiteitscriteria voor gewone cementsoorten;
 • NEN-EN 450 Vliegas voor beton

  • Deel 1: Definitie, specificaties en conformiteitscriteria;
 • NEN-EN 934 Hulpstoffenvoor beton, mortel en injectiemortel

  • Deel 1: Gemeenschappelijke eisen;
  • Deel 2: Definities, eisen, conformiteit, markering en aanduiding;
  • Deel 6: Monsterneming, conformiteitscontrole en conformiteitsbeoordeling;

Meer informatie en beoordelingsrichtlijnen

KIWA - Beoordelingsrichtlijnen Beton

SGS/Intron Certificatie - Beoordelingsrichtlijnen

IKOB/BKB - Beoordelingsrichtlijnen

Raad voor Accreditatie