Cilinderdruksterkte

(Compressive strength of cylinders)

De spanning waarbij een cilinder (van beton) bezwijkt

Cilinderdruksterkte
Cilinderdruksterkte

Nadere omschrijving

De cilinderdruksterkte van beton (uitgedrukt in N/mm²) kan worden bepaald met cilinders (Ø 150 mm en 300 mm hoog). Wanneer deze cilinders op de voorgeschreven manier worden bewaard en beproefd, kan de cilinderdruksterkte worden bepaald.

In Nederland wordt de druksterkte van beton gebruikelijk aan kubussen met een ribbe van 150 mm bepaald.

De karakteristieke cilinderdruksterkte of kubusdruksterkte die uit een serie proefstukken wordt berekend, bepaalt tot welke sterkteklasse het beton behoort.

(Geboorde) cilinders worden vooral gebruikt voor het bepalen van de sterkte van bestaande betonconstructies. Na het boren worden deze bewerkt en geconditioneerd en daarna tot bezwijken belast.

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • NEN-EN 206-1 Beton

  • Deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
 • NEN 8005 Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton

  • Deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
 • NEN-EN 12390 Beproeving van verhard beton

  • Deel 3: Druksterkte van proefstukken.
  • Deel 4: Druksterkte – Specificatie voor drukbanken;
 • NEN-EN 12504-1

  • Deel 1: Boorkernen – Monsterneming, onderzoek en bepaling van de druksterkte;
 • NEN-EN 13791 Beoordeling van de druksterkte van beton in constructies en vooraf vervaardigde elementen.

 • Betoniek 13/22 Geef me de vijf!

 • Dossierpagina Betonsterkte - Betoniek

 • Dossierpagina Betonsterkte - Cement