Consistentieklasse

(Consistency class)

Classificatie van betonspecie naar verwerkbaarheid, vastgelegd in de voorschriften beton

Nadere omschrijving

De verwerkbaarheid van betonspecie is in de betonvoorschriften ingedeeld in consistentieklassen. De keuze van verwerkbaarheid is onder meer afhankelijk van:

  • het transport op de bouwplaats, bijvoorbeeld met een betonpomp of kubel;

  • het te storten bouwdeel, vloer, wand of kolom (vorm, afmetingen, wapeningsdichtheid);

  • de manier van verdichten en de capaciteit van de verdichtingsapparatuur.

Voor verschillende consistentieklassen zijn in de norm verschillende meetmethoden maatgevend. In NEN 8005 zijn aanbevolen consistentieklassen benoemd van ‘droog’ tot ‘zelfverdichtend’. In de tabel staan de meest gebruikte consistentieklassen.

Aanbevolen consistentieklassen volgens NEN 8005
droogC0Verdichtingsmaat ≥ 1,46
aardvochtigC1Verdichtingsmaat 1,45 - 126
halfplastischS2Zetmaat (slump) in mm: 50 - 90
plastischS3Zetmaat (slump) in mm: 100 - 150
zeer plastischF4Schudmaat (flow) in mm: 490 - 550
vloeibaarF5Schudmaat (flow) in mm: 560 - 650
zeer vloeibaarSF1Uitvloeimaat (slump flow) in mm: 550 - 650
zelfverdichtendSF2Uitvloeimaat (slump flow) in mm: 660 - 750

Voor zelfverdichtend beton worden in NEN 8005 aanvullend de volgende klassen (volgens NEN-EN 206) aanbevolen: 


  • Viscositeit: VF1 of VF2

  • Blokkeringsmaat: PJ1 of PJ2

  • Stabiliteit: : SR1 of SR 2

Normen/aanbevelingen/literatuur