Curing compound

(Curing compund)

Vloeistof die op een pas gestort betonoppervlak wordt aangebracht en het verdampen van water uit het oppervlak voorkomt dan wel vermindert

Nadere omschrijving

Betonspecie dient zo snel mogelijk na het verwerken te worden beschermd tegen voortijdig uitdrogen. Eén van de mogelijkheden is het aanbrengen van een curing compound. Dit is een vloeistof die op een betonoppervlak wordt gespoten (verneveld) en daar een min of meer dampdichte laag vormt. In de betonwegenbouw wordt curing compound vaak toegepast, kort na het afwerken van het oppervlak.

Toepassing van curing compound
Toepassing van curing compound

Bij bekiste oppervlakken wordt curing compound direct na het weghalen van de bekisting op het betonoppervlak gespoten.

Er zijn verschillende producten op de markt. Het meest bekend zijn emulsies op basis van acrylaten of was.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN 8005 Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton

    • Deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
  • NEN-EN 13670 Het vervaardigen van betonconstructies.

  • Betoniek 14/28, Beschermingsfactor 70