Deuvel

(Dowel)

Gladde, ronde staaf, volledig omhuld door een kunststof of voorzien van een beschermlaag, die ter plaatse van voegen wordt aangebracht in betonverhardingen

Kunststof deuvels
Kunststof deuvels
Gecoate deuvels
Gecoate deuvels

Nadere omschrijving

Deuvels worden toegepast in dwarsvoegen van betonverhardingen. Ze zorgen voor krachtoverbrenging tussen de platen onder (verkeers-)belastingen. Door de omhulling hecht de deuvel niet aan het beton. Hierdoor zijn bewegingen in de lengterichting van de staaf mogelijk: de verharding kan krimpen en uitzetten. Horizontale bewegingen in de dwarsrichting en verticale bewegingen van platen ten opzichte van elkaar worden door de deuvels echter verhinderd.

De keuze van de diameter, staalkwaliteit, dikte en onderlinge afstand van de beugels is onderdeel van het totale ontwerp van de betonverharding. Hierbij spelen factoren zoals de zwaarte van wielbelastingen, verhardingsdikte en sterkteklasse van het beton een rol. Deuvels en koppelstaven moeten voldoen aan de eisen voor staalkwaliteit conform NEN 6008:1991/A1:1997.

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • NEN-EN 206, Beton

 • NEN 8005 Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

 • NEN-EN 1992 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies

 • NEN-EN 10080, Staal voor het wapenen van beton
 • NEN 6008, Betonstaal

 • NEN-EN 13877, Betonverhardingen
 • NEN-EN 13670 + NEN 8670, Het vervaardigen van betonconstructies (NEN 8670 is op dit moment nog niet beschikbaar)

 • NEN 6722, Voorschriften beton – Uitvoering (is door NEN ingetrokken, maar voor de onderdelen die ontbreken in NEN-EN 13670, is tekst de basis zolang NEN 8670 nog niet beschikbaar is)

 • CROW-Handboek wegontwerp

 • Standaard RAW-bepalingen, CROW
 • Betoniek 14/13 Weg van beton

 • BRL 0501 , Betonstaal
 • Website BetonInfra.nl