Deuvelstoel

(Dowel basket)

Ondersteuning van in beton aangebrachte deuvels

Nadere omschrijving

Door deuvels op zogenoemde deuvelstoelen te plaatsen kunnen ze op de juiste hoogte
     worden ingetrild
Door deuvels op zogenoemde deuvelstoelen te plaatsen kunnen ze op de juiste hoogte worden ingetrild

Met deuvels kunnen betondelen worden doorgekoppeld, terwijl in één richting toch enige beweging (uitzetten/krimpen) tussen de verschillende delen mogelijk blijft. Zo wordt onderlinge verplaatsing van de constructiedelen in de andere richting(en) voorkomen en kunnen krachten worden overgedragen. Deuvels zijn gladde wapeningsstaven die aan één of aan twee zijden vrij beweegbaar zijn. zodat dit uiteinde vrij kan glijden in het beton na scheurvorming ter hoogte van de zaagsnede.

De doeltreffendheid van deuvels hangt af van de correcte plaatsing, namelijk volkomen evenwijdig met de bewegingsrichting. Met een deuvelstoel is het mogelijk de locatie van de deuvel betrouwbaar te fixeren.

Plaatsing van de deuvels (click voor vergroting)
Plaatsing van de deuvels (click voor vergroting)

Normen, aanbevelingen, literatuur

 • NEN-EN 206, Beton

 • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

 • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

 • NEN-EN 10080, Staal voor het wapenen van beton, Lasbaar betonstaal - Algemeen

 • NEN 6008, Betonstaal

 • BRL 0501, Betonstaal

 • Betoniek 8/13, Eigenschappen van beton

 • Website BetonInfra