Elasticiteitsmodulus

(Elastic modulus, or modulus of elasticity)

De verhouding tussen de uitgeoefende spanning en de specifieke vervorming

E-modulus
E-modulus

Nadere omschrijving

De elasticiteitsmodulus (E-modulus, uitgedrukt in N/mm²) van een materiaal is het getal dat de verhouding weergeeft tussen de grootte van de spanning, veroorzaakt door de belasting én de door deze spanning veroorzaakte (elastische) vervorming. Deze relatie staat bekend als de Wet van Hooke:

E = σ / ε

waarbij:

E = elasticiteitsmodulus (N/mm²)

σ = spanning (N/mm²)

ε = specifieke vervorming (-)

De specifieke vervorming (rek) is de verlenging of verkorting (stuik) van een materiaal per eenheid van lengte en is dimensieloos.

Beton is een heterogeen materiaal, bestaande uit toeslagmateriaal ingebed in een matrix van cementsteen . De E-modulus van beton wordt in sterke mate bepaald door de soort én het gehalte toeslagmaterialen , mits het gebruikte toeslagmateriaal een hogere E-modulus heeft dan de cementsteen.

Cijferwaarden

Voor normaal beton is de rekenwaarde voor de elasticiteitsmodulus per sterkteklasse vastgelegd. Globaal varieert deze van circa 26.000 N/mm² voor sterkteklasse C12/15 tot omstreeks 38.500 N/mm² voor sterkteklasse C55/65.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206-1 Beton

    • Deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
  • NEN 8005 Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton

    • Deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
  • NEN-EN 1991 Belastingen op constructies

    • Deel 1-1 Algemene bepalingen - volumieke gewichten, eigen gewicht, opgelegde belastingen voor gebouwen;
  • Betoniek 8/13 Eigenschappen van beton.