Elastische vervorming

(Elastic deformation)

Tijdelijke vormverandering van beton ten gevolge van belastingen

Nadere omschrijving

De vormverandering van beton is gedeeltelijk omkeerbaar (elastische vervorming) en gedeeltelijk onomkeerbaar ( plastische vervorming ).

Beton vertoont elastische vervormingen onder invloed van druk- of trekkrachten. Deze vervorming hangt onder meer af van de elasticiteitsmodulus , die op zijn beurt afhankelijk is van de druksterkte . De constructeur rekent hiermee om te bepalen hoeveel een bouwdeel zal vervormen onder optredende belasting.

De elasticiteitsmodulus (E-modulus) van een materiaal is het getal dat de verhouding weergeeft tussen de grootte van de spanning, veroorzaakt door de belasting én de door deze spanning veroorzaakte (elastische) vervorming.

Normen/aanbevelingen/literatuur