Esthetisch beton

(Exposed (architectual) concrete)

Beton waarbij vooraf bewust eisen zijn gesteld aan de esthetische kwaliteit van het zichtbaar blijvende oppervlak

Zie: Schoonbeton