Exposure Resistance Class

Karakterisering van de eigenschappen van beton met betrekking tot de weerstand tegen aantasting uit de omgeving

Nadere omschrijving

Binnen Europa wordt een methodiek ontwikkeld voor het ontwerpen van betonconstructies. Volgens deze methodiek wordt een betonsamenstelling gekarakteriseerd door middel van weerstandsklassen (Exposure Resistance Classes, ERC).

Bedoeling is dat deze classificering een indicatie levert van de weerstand van een betonsamenstelling tegen respectievelijk carbonatatie, chloride-indringing, vorst-dooibelasting en chemische aantasting.

De Europese methodiek is in ontwikkeling.

Normen, aanbevelingen, literatuur