Hydratatiegraad

(degree of hydration)

Geeft aan hoeveel cement er al gereageerd heeft ten opzichte van de oorspronkelijke hoeveelheid cement

Nadere omschrijving

Hydratatiegraad als functie van verhardingstijd en de water-cementfactor voor CEM I 32,5 R

Hydratatiegraad
Hydratatiegraad

De reactie tussen cement en water noemen we hydratatie. Tijdens de hydratatie worden in een doorlopend proces een deel van het cement en een deel van het water in de cementpasta omgezet in cementhydraten. Deze cementhydraten vormen met het overgebleven cement en water de cementsteen. Het hydratatieproces kan jaren doorgaan. De hydratatiesnelheid is onder meer afhankelijk van de verhardingstemperatuur, de cementsoort, de maalfijnheid van het cement en de water-cementfactor.

De hydratatiegraad is de op een gegeven tijdstip bestaande verhouding tussen de hoeveelheid cement die inmiddels met water heeft gereageerd en de totale hoeveelheid cement in het materiaal. In formule is dat:

         gehydrateerdcement

h =   _________________________

               totaalcement

De hydratatiegraad wordt afgekort met de letter 'h' en kan variëren tussen 0 en 1.

Voorbeeld:

Als de hydratatiegraad van beton op een bepaald moment 0,6 is, wil dat zeggen dat 60% van het cement met water heeft gereageerd.

Normen, aanbevelingen, literatuur

  • NEN 8005 Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton

    • Deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
  • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton.

  • NEN 5905, Nederlandse invulling van NEN-EN 12620 Toeslagmateriaal voor beton