Hydraulische stof

(hydraulic materials)

Een hydraulische stof ( bindmiddel ) reageert met water en verhardt en lost na verharding niet meer op in water. Bekende hydraulische bindmiddelen zijn cement en puzzolanen.

Cement reageert met water, maar het steenachtig reactieproduct lost niet meer op in water
Cement reageert met water, maar het steenachtig reactieproduct lost niet meer op in water

Nadere omschrijving

Cement is een bekend bindmiddel, gebruikt in mortels en beton . Het is een zogenoemd hydraulisch bindmiddel. Net als bij puzzolane stoffen reageert cement met water en lost het (steenachtig) reactieproduct daarna niet meer op in water.

De eisen waaraan cement moet voldoen, zijn voor het overgrote deel vastgelegd in Europese normen. Voor bepaalde specifieke eigenschappen zijn aanvullende Nederlandse normen beschikbaar. Van alle cementen die in de Europese cementnorm NEN-EN 197-1 worden genoemd, zijn er slechts drie die op grote schaal (circa 99 % van de toepassingen) in Nederland worden gebruikt: hoogovencement , portlandcement en portlandvliegascement .

Een bindmiddel dat niet met water reageert, maar wel met water plus kalk, noemen we een puzzolaan . De in Nederland meest bekende en meest toegepaste puzzolane stof is poederkoolvliegas . Andere bekende puzzolanen zijn silica fume en tras .

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • NEN-EN 197, Cement
  • Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor gewone cementsoorten.
  • Deel 2: Conformiteitsbeoordeling.
  • Deel 4: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor hoogovencementen met lage beginsterkte;
 • NEN-EN 14216, Cement – Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor bijzondere cementsoorten met erg lage hydratatiewarmte.

 • Cementsteen, Basis voor beton.

 • Betoniek 14/18, Over slak

 • Betoniek 14/14, Puzzolane partners