Hydrofoberen

(making a (concrete) surface water repellent)

Een oppervlaktebehandeling waardoor het betonoppervlak waterafstotend wordt

Nadere omschrijving

Water is hydrofiel op beton, maar hydrofoob op gehydrofobeerd beton (bron:
       Betoniek)
Water is hydrofiel op beton, maar hydrofoob op gehydrofobeerd beton (bron: Betoniek)

Met speciale middelen kan het betonoppervlak waterafstotend worden gemaakt waardoor vocht en vuil minder gemakkelijk in het oppervlak dringen. Dit wordt hydrofoberen genoemd.Bij normaal, goed verwerkt beton is de kwaliteit van het beton én de dekking zonder aanvullende maatregelen voldoende om de beoogde levensduur te behalen.

In bepaalde gevallen kan een aanvullende behandeling middels hydrofoberen niettemin zinvol zijn. Bijvoorbeeld indien onvolkomenheden tijdens de uitvoering zijn ontstaan die gevolgen hebben voor de duurzaamheid, zoals te weinig dekking, onvoldoende nabehandeling of indien beton aan agressieve omstandigheden, zoals vorst-dooizoutbelastingen wordt blootgesteld. Door beton te hydrofoberen wordt het betonoppervlak minder snel vuil.

Ook bij het vervaardigen van gekleurd beton kan hydrofoberen een zinvolle functie hebben. Bij donker gekleurd schoonbeton wordt aanbevolen het oppervlak direct na ontkisten te hydrofoberen om de risico's van ontsierende kalkuitslag te minimaliseren.

Voor binnentoepassingen in een blijvend droog milieu is hydrofoberen niet zinvol.

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • NEN-EN 206, Beton

 • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

 • NEN-EN 13670 + NEN 8670, Het vervaardigen van betonconstructies
 (NEN 8670 is op dit moment nog niet beschikbaar)

 • NEN 6722, Voorschriften beton – Uitvoering (is door NEN ingetrokken, maar voor de onderdelen die ontbreken in NEN-EN 13670, is tekst de basis zolang NEN 8670 nog niet beschikbaar is)

 • Betoniek 16/14, Watervrees

 • Betoniek 9/29, Hydrofoberen