k-factor

(k value)

De factor waarmee wordt aangegeven aan welk deel van een vulstof een bindmiddelfunctie wordt toegekend (ook: bindmiddelfactor )

Nadere omschrijving

De hoogte van de bindmiddelbijdrage is afhankelijk van de vulstofeigenschappen en wordt bovendien in hoge mate bepaald door het cement waarmee de vulstof wordt gecombineerd.

Ten slotte is er nog een maximale verhouding die bepaalt hoeveel vulstof mag worden meegenomen in de berekening. De vulstof die extra wordt gedoseerd in het betonmengsel wordt beschouwd als vulstof en wordt niet meegenomen in de berekening. In de praktijk wordt de k-factor het meest toegepast bij gebruik van poederkoolvliegas .

k-factor voor poederkoolvliegas

Cementsoortk-factorTe berekenen over max. poederkoolvliegas/cement [massa]
CEM I0,4≤ 0,33
CEM II/A0,4≤ 0,25
CEM III/A0,2≤ 0,33
CEM III/B0,2≤ 0,33

Een puzzolaan dat op vergelijkbare manier kan worden benaderd is silica fume . Door de extreme fijnheid van silica fume is de sterktebijdrage hoger, hetgeen tot uiting komt in een hogere bindmiddelfactor.

k-factor voor silica fume

Cementsoortk-factorTe berekenen over max. silica fume/cement [massa]
CEM I2,0 *≤ 0,11
CEM II/A2,0 *≤ 0,11
* behalve bij w/c-factor > 0,45 in milieuklasse XC of XF, dan geldt:1,0≤ 0,11

Normen, aanbevelingen, literatuur