Kegel van Abrams

(Slump cone / Abrams cone)

Kegel (conus) die wordt gebruikt voor bepaling van de zetmaat (slump) van betonspecie en de vloeimaat (slump flow) van zelfverdichtend beton

Nadere omschrijving

Kegel van Abrams
Kegel van Abrams

Volgens de beproevingsnorm NEN-EN 12350-2 moet deze kegel zijn vervaardigd van metaal met een dikte van minimaal 1,5 mm. De binnenzijde moet conusvormig zijn met de volgende (inwendige) afmetingen:

  • diameter onderzijde : (200 ± 2) mm;

  • diamater bovenzijde: (100 ± 2) mm;

  • hoogte: (300 ± 2) mm.

Normen, aanbevelingen, literatuur

  • NEN-EN 206-1, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 12350-2 Beproeving van betonspecie; Zetmaat

  • NEN-EN 12350-8 Beproeving van betonspecie; Zelfverdichtend beton - vloeimaat

  • Betoniek 3/30, De zetmaat