Korrelgroepen

(Aggregate size)

Definiëren van een korrelgroep door de kleinste (d) en grootste (D) korrelafmeting van een toeslagmateriaal aan te duiden (bijvoorbeeld 0/4 mm)

Nadere omschrijving

Grof en fijn toeslagmateriaal wordt ingedeeld in zogenaamde korrelgroepen om een verder onderscheid dan alleen fijn of grof te kunnen maken. Korrelgroepen worden aangeduid met een ondergrens (d) en een bovengrens (D). Het zijn de zeefmaten van de kleinste en de grootste zeef. De verhouding D/d mag niet minder zijn dan 1,4.

Enkele voorbeelden van korrelgroepen:

Korrelgroepen toeslagmaterialen [mm]

FijnGrof
0/12/54/88/1116/22
0/22/84/168/1616/32
0/44/2216/63
4/32

Deze korrelgroepen fungeren ook als handelsaanduidingen voor toeslagmateriaal; bij bestellen moet de korrelgroep worden vermeld. Bij de aanduiding van de korrelgroepen worden de zeven 5,6 – 11,2 – 22,4 – 31,5 gemakshalve afgerond op respectievelijk 5, 11, 22 en 32 mm.

Normen/aanbevelingen/literatuur