Korrelverdeling

(Grading)

De opbouw van het toeslagmateriaal, bepaald door middel van een zeefanalyse (ook wel korrelgrootteverdeling, korrelgradering, korrelopbouw genoemd)

Nadere omschrijving

De korrelverdeling van toeslagmateriaal heeft grote invloed op de verwerkingseigenschappen en waterbehoefte van betonspecie . In NEN-EN 206-1 en NEN 8005 zijn echter géén eisen opgenomen met betrekking tot de korrelopbouw van het toeslagmaterialenmengsel.

In de praktijk wordt daarom wel gebruik gemaakt van ontwerpgebieden .

korrelverdeling
korrelverdeling

Normen/aanbevelingen/literatuur