Koude gietbouw

In het werk vervaardigen van betoncasco’s voor de woning en utiliteitsbouw, waarbij de verharding plaatsvindt zonder toevoeging van warmte

Veel betonproducenten leveren betonspecie die vrijwel het gehele jaar door 'koud' kan
          verharden
Veel betonproducenten leveren betonspecie die vrijwel het gehele jaar door 'koud' kan verharden

Nadere omschrijving

Bij de vervaardiging van casco's voor woningen en kantoren met in het werk gestort beton is een snelle cyclus van stellen, storten en ontkisten noodzakelijk voor een strakke planning. Deze cyclus heeft in veel gevallen plaats binnen een etmaal. Een voldoende snelle sterkteopbouw van het beton is hierbij een voorwaarde om op tijd te kunnen ontkisten.

De ontkistingssterkte wordt door de constructeur bepaald en op tekening aangegeven. Volgens NEN-EN 13670 Het vervaardigen van betonconstructies (vervangt NEN 6722) moet de druksterkte van beton bij niet-dragende bekistingen (een wand) ten minste 3,5 N/mm2bedragen. Bij dragende bekisting (een vloer) is de minimumeis 14 N/mm2. Om een dagcyclus te realiseren, dient deze sterkte na ongeveer 16 uur te worden bereikt.

Met de nu beschikbare betontechnologie en de grondstoffen, kunnen veel betonproducenten betonspecie leveren die vrijwel het gehele jaar door 'koud' kan verharden. We spreken van 'koude gietbouw' . Soms wordt gebruik gemaakt van rekenmodellen ( verhardingsbeheersing ) om de sterkteontwikkeling optimaal af te stemmen op de maatregelen op de bouwplaats (keuze bekistingsmateriaal, isolatie, beschikbare verhardingstijd enz.).

Zie ook: warme gietbouw

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • NEN-EN 206-1, Beton

 • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton

 • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton

 • NEN 5905, Nederlandse invulling van NEN-EN 12620 Toeslagmateriaal voor beton

 • NEN 5970, bepaling van de druksterkteontwikkeling van jong beton op basis van de gewogen rijpheid

 • NEN-EN 1992, Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies

 • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies (vervangt NEN 6722)

 • Website VOBN, Warme en koude gietbouw

 • Dossierpagina Tunnels - Betoniek

 • Dossierpagina Tunnels - Cement