Kubusdruksterkte

(Cube(compressive) strength)

De spanning waarbij een kubus (van beton) bezwijkt

Kubusdruksterktemeting
Kubusdruksterktemeting

Nadere omschrijving

Voor het bepalen van de druksterkte van beton mag binnen de Europese betonvoorschriften zowel gebruik worden gemaakt van cilinders (Ø 150 mm en 300 mm hoog) als van kubussen (ribbe 150 mm). De druksterkte wordt in de betonvoorschriften uitgedrukt in N/mm2. In afwijking daarvan rekent de constructeur meestal met de eenheid MPa. Cijfermatig levert dat geen verschil: de omrekenfactor van MPa naar N/mm2is 1.

De proef wordt uitgevoerd aan, onder geconditioneerde condities verharde, proefstukken. De karakteristieke kubusdruksterkte die uit een serie proefstukken wordt berekend, bepaalt tot welke sterkteklasse het beton behoort.

In Nederland wordt voor het bepalen van de druksterkte van beton gebruik gemaakt van kubusvormige proefstukken. Er wordt dus gesproken over de kubusdruksterkte van beton.

Cilindervormige proefstukken leveren (door hun vorm en andere hoogte diameterverhouding) waarden die circa 15 - 20% lager zijn. Dit verschil zien we ook terug in de gestandaardiseerde sterkteklassen voor beton (zie tabel).

De druksterkte van beton is in de meeste gevallen bepalend voor het draagvermogen van een betonconstructie. De druksterkte is een van de belangrijkste mechanische eigenschappen van beton. Ook in de betonvoorschriften wordt beton in de eerste plaats gekarakteriseerd met de druksterkte door middel van de sterkteklassen.

Druksterkteklassen voor normaal en zwaar beton
DruksterkteklasseMinimale karakteristieke cilindersterkte ƒck:cil N/mm2Minimale karakteristieke kubussterkte ƒck:cube N/mm2
C8/10810
C12/151215
C16/201620
C20/252025
C25/302530
C30/373037
C35/453545
C40/504050
C45/554555
C50/605060
C55/675567
C60/756075
C70/857085
C80/958095
C90/10590105
C100/115100115

Normen/aanbevelingen/literatuur