Microsilica

(Microsilica)

(SiO2) zeer fijne stof, voornamelijk bestaand uit amorf siliciumoxide. Het wordt gebruikt als (type II) vulstof in beton of bestanddeel in cement

silica fume
silica fume

Nadere omschrijving

Microsilica (ook wel silica fume genoemd) ontstaat bij de vervaardiging van zogenoemde ferro-siliciumverbindingen en de bereiding van het element silicium. Silica fume bestemd voor toepassing in cement en beton bestaat in de regel voor meer dan 90% uit amorf siliciumdioxide (SiO2).

Een kenmerkende eigenschap is de extreem hoge fijnheid ( specifiek oppervlak in m2 per kg: circa 20.000).

Silica fume wordt onder meer verwerkt in zeer- hogesterktebeton en in beton met zeer hoge eisen inzake de dichtheid en slijtvastheid, alsmede in speciale cementen, bestemd voor hogesterktebeton en mortels.

De combinatie van het grote specifieke oppervlak en het hoge gehalte aan amorf SiO2 verklaart de duidelijke puzzolane eigenschappen van silica fume.

Vergelijkbaar met poederkoolvliegas mag silica fume een deel van het cement vervangen. De maximale hoeveelheid silica fume die in rekening mag worden gebracht voor de water-cementfactor en het minimum cementgehalte moet voldoen aan de eis: silica fume / cement ≤ 0,11.

De k-waarde geldt alleen in combinatie met een CEM I conform NEN EN 197-1 en is afhankelijk van de water-cementfactor en de milieuklasse .

Tabel: Bindmiddelfactork voor silica fume

Voorgeschreven water-cementfactork-waarde volgens NEN-EN 206-1
≤ 0,452,0
> 0,452,0 milieuklasse XC en XF, k = 1,0

Minimumcementgehalte

De hoeveelheid (cement +kx silica fume) mag niet kleiner zijn dan het minimum-cementgehalte dat voor de van toepassing zijnde milieuklasse is vereist. Het minimumcementgehalte mag niet met meer dan 30 kg/m3 worden verminderd in beton dat wordt blootgesteld aan die milieuklasse waarbij het minimumcementgehalte ≤ 300 kg/m3 is.

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • NEN-EN 206-1, Beton

  • Deel 1, Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
 • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton

  • Deel 1, Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
 • NEN-EN 13263 Silicafume voor beton

  • Deel 1, Definities, eisen en conformiteitsbeheersing
  • Deel 2, Conformiteitsbeoordeling
 • Cementsteen, basis voor beton.