Mortelspecie

Nog plastisch mengsel van cement, fijn toeslagmateriaal en water

Nadere omschrijving

Mortelspecie wordt vooral gebruikt voor fijne mengsels van cement,
            toeslagmateriaal en water (foto: NeMO)
Mortelspecie wordt vooral gebruikt voor fijne mengsels van cement, toeslagmateriaal en water (foto: NeMO)

De term mortelspecie worden vooral gebruikt voor fijne mengsels van cement , toeslagmateriaal en water. Natuurlijk kunnen aan dit mengsel ook vulstoffen en/of hulpstoffen zijn toegevoegd.

Na verharden van dit mengsel spreekt men van ‘mortel’.

Op een vergelijkbare manier worden in de betonbouw de termen betonspecie en beton gebruikt voor respectievelijk het nog plastische en het verharde mengsel.

Normen, aanbevelingen, literatuur

 • NEN-EN 1992, Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies

 • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

 • NEN-EN 206, Beton

 • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

 • VOBN-website, Mortelspecie