Onderstempelen

(Support, prop)

Tijdelijk ondersteunen van bekistingen of bouwdelen. Vaak bouwdelen die aan- of opgestort worden.

Onderstempeling van vloeren
Onderstempeling van vloeren

Nadere omschrijving

Soms moet een bouwdeel tijdelijk worden ondersteund. In de praktijk gebeurt dat met een zogenoemd stempel. Bijvoorbeeld bij het maken van in het werk gestorte vloeren op een bekisting en bij breedplaatvloeren . Tijdens het aanbrengen van de bekisting of breedplaat en daarna, tijdens het storten en verharden van betonnen druklaag, is de vloer onderstempeld. Ook bij veranderingen aan een constructie, bijvoorbeeld verwijderen van wanden of aanbrengen van sparingen, kan een tijdelijke onderstempeling nodig zijn.

Doorstempelen

In het algemeen dienen bij de bouw van hogere gebouwen de vloeren zodanig te worden onderstempeld dat het eigen gewicht en de stortbelasting door twee of drie onderliggende vloeren gedragen kan worden. Dit wordt “doorstempelen” genoemd. Het juiste aantal en de juiste wijze van onderstempelen moet door berekening worden bepaald.

Herstempelen

Bij “herstempelen” worden de stempels gelost en daarna weer aangedraaid. (met noem dit ook wel het “laten schrikken” van de stempels). Hierdoor neemt de belasting op de stempels af en wordt overbelasting op de stempels en de onderliggende vloeren voorkomen.

Het moment waarop de vloer voldoende sterkte heeft ontwikkeld is vooral afhankelijk van de verhardingstemperatuur en de betonsamenstelling . In het algemeen kan de vereiste druksterkte om te kunnen ontkisten kan al na 3 dagen worden bereikt. De vereiste minimale sterkte wordt vastgesteld door de constructeur. Indien de constructeur geen (hogere) sterkte heeft vastgelegd wordt in de praktijk vaak een sterkte van 14 N/mm2  aangehouden (volgens de inmiddels vervallen NEN 6722 -VBU).

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • NEN-EN 206, Beton

 • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

 • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

 • NEN-EN 13670 + NEN 8670 Het vervaardigen van betonconstructies
 (NEN 8670 is op dit moment nog niet beschikbaar)

 • NEN 6722, Voorschriften beton – Uitvoering (is door NEN ingetrokken, maar voor de onderdelen die ontbreken in NEN-EN 13670, is tekst de basis zolang NEN 8670 nog niet beschikbaar is)

 • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton

 • NEN 5905, Nederlandse invulling van NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton

 • NEN 5970, Bepaling van de druksterkteontwikkeling van jong beton op basis van de gewogen rijpheid

 • Informatieblad VOBN, Optimalisatie breedplaatvloeren

 • Betonbouwgids

 • Stubeco-rapport A06, Doorstempeling vloeren