Onderzoek aan de constructie

Beoordelen van de eigenschappen van betonconstructies en van vooraf vervaardigde betonelementen

Nadere omschrijving

De beoordeling van een betonconstructie kan veel eigenschappen betreffen.

Bijvoorbeeld esthetische eigenschappen (kleur, beschadigingen), de duurzaamheid en de sterkte.

Eigenschappen die (mede-)bepalend zijn voor de duurzaamheid zijn bijvoorbeeld de dekking van het beton op de wapening, de aanwezigheid van scheuren en de afmetingen ervan. Onderzoek naar duurzaamheid kan ook gaan over het chloridegehalte, carbonatatie, porositeit, vorst-dooizoutbestandheid en het optreden van de alkali-silicareactie.

De werkwijze voor het beoordelen van de druksterkte is vastgelegd in NEN-EN 13791 Beoordeling van de druksterkte van beton in constructies en vooraf vervaardigde betonelementen. Deze norm is niet bedoeld ter vervanging van de keuringscriteria zoals zijn vastgelegd in NEN-EN 206 Beton. Voor situaties waar twijfel is aan de betonkwaliteit in het werk op basis van de uitgevoerde conformiteitsbeoordeling is onderzoek op basis van geboorde cilinders de referentie. Indien er om andere redenen twijfel bestaat aan de kwaliteit, bijvoorbeeld slechte uitvoering, brand, vorstschade of als bij een bestaande constructie geen gegevens beschikbaar zijn, mag de sterkte ook bepaald worden met een alternatieve methode, zoals de terugslaghamer, de ultrasone geluidstest of pull-out test.

In de norm zijn twee alternatieve methoden uitgewerkt die zijn gebaseerd op een combinatie van een indirecte methode en een meting aan boorkernen.

De norm geeft de eisen voor de minimale karakteristieke sterkte van beton in het werk en van vooraf vervaardigde betonelementen, in relatie tot de voorgeschreven sterkteklasse volgens EN 206-1.

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • NEN-EN 206-1, Beton

  • Deel 1, Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
 • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton

  • Deel 1, Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
 • NEN-EN 13791, Beoordeling van de druksterkte van beton in constructies en vooraf vervaardigde betonelementen;

 • EN 12504, Testing concrete in structures:

  • Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression;
  • Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number
  • Part 3: Determination of pull-out force;
  • Part 4: Determination of ultrasonic pulse velocity.
 • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies;

 • CUR-Aanbeveling 72 Inspectie en onderzoek van betonconstructies.