Onthechting van toplagen

(Delamination of top-layers)

De toplaag van monoliet afgewerkte betonvloeren kan in een enkel geval loslaten van het onderliggende beton

Nadere omschrijving

In een enkel geval laat de tijdens het afwerken gevormde toplaag los van het onderliggende beton. Het oppervlak van de vloer vertoont dan scheuren in de vorm van grofmazige craquelé.

Toplaag laat los van het onderliggende beton
Toplaag laat los van het onderliggende beton

Oorzaak onthechting

De onthechting kan ontstaan doordat tussen toplaag en onderliggend beton een zwak laagje aanwezig is door een verhoogd luchtgehalte of een hogere water-cementfactor. De oorzaak is niet altijd 100% duidelijk.

Bekend is dat de kans op een dergelijke zwakke zone groter is bij:

1. betonvloeren met een verhoogd luchtgehalte;

2. betonvloeren gemaakt met een onvoldoende stabiele betonspecie ;

3. betonvloeren waarbij de toplaag (te) snel is opgesteven en/of de afwerking te vroeg is begonnen.

In dit geval ontstaat te vroeg een dichtgeschuurde toplaag die verhindert dat lucht en/of water nog naar het oppervlak kunnen komen.

Normen/aanbevelingen/literatuur