Onvolkomenheden tijdens de uitvoering

(Imperfections during execution)

Gebreken aan beton die door verschillende oorzaken tijdens de uitvoering van betonwerk kunnen ontstaan

Nadere omschrijving

De meest voorkomende onvolkomenheden zijn:

  • Plastische zetting en bleeding - Kort na het storten en afwerken kunnen in de nog plastische betonspecie de zwaardere delen enigszins uitzakken en de lichtere delen alsmede het water opdrijven. We spreken ook wel van plastische zetting.

  • Lekkende bekistingsnaden - Bij bekistingsnaden kan een poreus, enigszins open betonoppervlak ontstaan als daar cementwater is weggelekt.

  • Zandstrepen - Zandstrepen (ook wel zandlopers genoemd) kunnen ontstaan in het betonoppervlak wanneer cement is uitgespoeld door watertransport langs het bekistingsvlak.

  • Grindnesten in beton - Het ontkiste betonoppervlak vertoont holtes waarin de structuur van het grove toeslagmateriaal zichtbaar is. Het gevolg van onvoldoende verdichten .

  • Luchtbellen - In het betonoppervlak komen luchtinsluitingen voor (in veel gevallen oorspronkelijk waterinsluitingen).

  • Scheurvorming - Scheuren kunnen al ontstaan in de plastische fase (plastische krimpscheuren) maar ook later in verhardend en verhard beton door temperatuureffecten, krimp of belastingen.

In de meeste gevallen betreft het uitsluitend esthetische onvolkomenheden, waarbij de gebruikswaarde en/of de duurzaamheid niet in het geding zijn. Bij twijfel dient nader onderzoek aan de constructie te worden uitgevoerd.

Normen/aanbevelingen/literatuur