Oppervlaktekwaliteit

(Surface quality)

De (standaard)eisen die aan een betonoppervlak worden gesteld.

Nadere omschrijving

Eisen aan de oppervlaktekwaliteit kunnen in de projectspecificatie worden omschreven. In veel gevallen zal een projectspecificatie eisen bevatten over de structuur en de vlakheid van een betonoppervlak.

Een projectspecificatie bevat eisen over de structuur en de vlakheid van
            een betonoppervlak
Een projectspecificatie bevat eisen over de structuur en de vlakheid van een betonoppervlak
 • klasse A is de standaardklasse, met de eisen van NEN 6722, waarbij het repareren van kleine oneffenheden is toegelaten;

 • klasse B voor bijvoorbeeld betonoppervlakken die in het zicht komen; er worden (standaard)eisen gesteld aan het betonoppervlak, die in de projectspecificatie zijn gegeven. In CUR-Aanbeveling 100 Schoon beton wordt onderscheid gemaakt tussen klasse B1 voor in het werk gestort beton en klasse B2 voor geprefabriceerd beton;

 • klasse C, een klasse zonder esthetische eisen, geldt voor betonoppervlakken die niet blijvend in het zicht komen.

Bij de keuze voor klasse B kan men gebruikmaken van eigen projectmatige specificaties, maar ook kan gebruik worden gemaakt van de klassenindeling (B1 en B2) uit CUR-Aanbeveling 100 'Schoon beton' (zie ook Betoniek 15/5 Schoon beschreven).

In Bijlage A, 5.4 van de norm NEN-EN 13670 staat dat eisen aan het oppervlakafwerking moeten worden gespecificeerd. Eisen worden niet nader omschreven. Bovenstaande informatie kan voor de specificatie worden gebruikt.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Zie ook:

 • Betonoppervlakken

Meer informatie