Oppervlaktewater

(Surface water, natural water)

Open water, bovengronds: water uit rivieren, kanalen, sloten enz.

Oppervlaktewater gebruikt als aanmaakwater mag geen stoffen bevatten die invloed hebben op het
          verhardingsproces van beton
Oppervlaktewater gebruikt als aanmaakwater mag geen stoffen bevatten die invloed hebben op het verhardingsproces van beton

Nadere omschrijving

Natuurlijk mag oppervlaktewater dat wordt gebruikt als aanmaakwater geen stoffen bevatten die invloed hebben op het verhardingsproces of op de duurzaamheid van het verharde beton . De eigenschappen van het water moeten daarom regelmatig worden getoetst aan de eisen die aan aanmaakwater voor beton (in NEN-EN 1008) worden gesteld.

Andere herkomsten van aanmaakwater voor beton zijn:

 • leiding- of drinkwater;

 • industrieel water;

 • bronwater;

 • cementslibwater , afkomstig van spoelwater van mengers en truckmixers.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Zie ook

 • Aanmaakwater