Opstijfgedrag

(Stiffening of concrete)

Benaming voor het teruglopen van de verwerkbaarheid van betonspecie en de opbouw van enige samenhang

Nadere omschrijving

De vloer moet voldoende opgesteven zijn voordat mechanisch afwerken kan
            starten
De vloer moet voldoende opgesteven zijn voordat mechanisch afwerken kan starten

In de cementnorm is de zogenoemde Vicat-proef opgenomen. Bij deze proef wordt het opstijfgedrag gemeten van een pasta van nauwkeurig vastgestelde hoeveelheden (massa’s) cement en water, zodat een standaard consistentie wordt bereikt. Met deze proef worden begin en einde binding gemeten.

Om in de praktijk het opstijfgedrag van betonspecie te bepalen bij het vervaardigen van monoliet afgewerkte vloeren, wordt gebruikgemaakt van de proef met de zogenoemde Humm-sonde . De methode is beschreven in NEN 2743 Oppervlak van monolitisch afgewerkte betonvloeren.

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • NEN-EN 206-1, Beton

  • Deel 1, Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
 • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton

  • Deel 1, Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
 • NEN-EN 196-3 en Beproevingsmethoden voor cement

  • Deel 3: Bepaling van begin en einde van de binding en bepaling van de vormhoudendheid;
 • NEN 2743 In het werk vervaardigde vloeren, Kwaliteit en uitvoering van monolitisch afgewerkte betonvloeren en verhardingen;

 • NEN 2747 Classificatie en meting van de vlakheid en evenwijdigheid van vloeroppervlakken.