Permeabel beton

Beton met een open structuur

Nadere omschrijving

Voor de meeste (constructieve) toepassingen van beton streven we naar maximale dichtheid om de indringing van vloeistoffen en gassen te minimaliseren en zo een optimale bescherming van het wapeningsstaal in beton te krijgen.

Bij permeabel beton wordt de betonsamenstelling juist zo gekozen dat een open structuur ontstaat.

Pelleweg
Pelleweg

Toepassingen

In een aantal toepassingen verdient beton met een zekere doorlaatbaarheid juist de voorkeur. Dit is bijvoorbeeld het geval bij oeverbekledingen. Vooral bij wisselende waterstanden of golfoploop kunnen bij een dichte bekleding over- en onderdrukken ontstaan boven en onder de bekleding waardoor deze kan worden losgedrukt.

Deze permeabele betontypen zijn ook geschikt om bijvoorbeeld wegbermen te versterken.

In beide gevallen is zelfs doorgroei van bijvoorbeeld gras mogelijk waardoor de oeverbekleding of berm een natuurlijke, begroeide uitstraling heeft.

Technologie

Open beton heeft in het algemeen een percentage holle ruimte tussen circa 10 en maximaal 30%. Het wordt gemaakt door een deel van de ‘vulling’ van het grindskelet (het fijne toeslagmateriaal ) uit de betonsamenstelling ‘weg te laten’.

Om ervoor te zorgen dat de cementlijm goed verdeeld blijft over de korrels en niet uitzakt, worden speciale stabiliserende hulpstoffen gebruikt.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206-1, Beton

    • Deel 1, Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton

    • Deel 1, Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;