Pigmenten

(Pigments)

Uiterst fijn gemalen gekleurde poeders, meestal op basis van anorganische metaalverbindingen

Rood-gekleurde gevel van het Minnaert-gebouw in Utrecht
Rood-gekleurde gevel van het Minnaert-gebouw in Utrecht

Nadere omschrijving

Kleurstoffen in beton worden gerekend tot de vulstoffen. De toegepaste hoeveelheid kleurstoffen is veel kleiner: doorgaans tussen 2 en 5% van het cementgewicht. In kilogrammen uitgedrukt, tussen circa 5 en 15 kg per m3 beton.

Kleurstoffen zijn uiterst fijn gemalen waardoor de stoffen ondanks de relatief geringe doseringsgrootte, een aanzienlijke invloed hebben op de eigenschappen van de betonspecie. De waterbehoefte kan sterk toenemen. Verder kan de werking van plastificerende en luchtinbrengende hulpstoffen sterk worden beïnvloed. Daarom is vooronderzoek in alle gevallen noodzakelijk.

Uiteraard zijn de eigenschappen én de kleur van de overige grondstoffen: cement, vulstoffen en toeslagmaterialen van grote invloed op de uiteindelijk te bereiken kleur. In veel gevallen wordt gekleurd beton vervaardigd op basis van wit cement, om zo het kleurend effect te versterken én een homogener resultaat te bereiken.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Zie ook

  • Kleurbeton