Plastische vervorming

(Plastic deformation/plastic strain)

Blijvende vormverandering van beton ten gevolge van belastingen

Nadere omschrijving

De vormverandering van beton is gedeeltelijk omkeerbaar ( elastische vervorming ) en gedeeltelijk onomkeerbaar (plastische vervorming).

Beton vertoont elastische vervormingen onder invloed van druk- of trekkrachten. Deze vervorming hangt onder meer af van de elasticiteitsmodulus die op zijn beurt gerelateerd is aan de druksterkte . De constructeur rekent hiermee om te bepalen hoeveel een bouwdeel zal vervormen onder belasting.

We zien echter dat na verloop van tijd de vervorming langzaam toeneemt. Na ontlasten neemt het beton niet meer zijn oorspronkelijke vorm aan. Er is een blijvende vervorming opgetreden door kruip, relaxatie en eventueel krimp .

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206-1, Beton

    • Deel 1, Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton

    • Deel 1, Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies.