Plastische zetting

(Plastic set)

Vervorming van betonspecie , veroorzaakt door het uitzakken van zwaardere delen, waarbij bleeding optreedt

Nadere omschrijving

Plastische zetting
Plastische zetting

De mate waarin deze verschijnselen kunnen optreden, hangt af van de stabiliteit van de betonspecie en de (weers)omstandigheden tijdens het storten. Direct na het afwerken kan zich hierdoor een laagje water aan het betonoppervlak vormen. De Engelse benaming, die wij hebben overgenomen, is bleeding.

Door bleeding kunnen waterlenzen onder het wapeningsstaal ontstaan. Dan ontstaan transportkanaaltjes voor water en schadelijke stoffen, die de wapening kunnen aantasten.

Door zetting kunnen wapeningsstaal en andere ingestorte leidingen zich aan het betonoppervlak aftekenen. De scheurvorming die hierbij ontstaat, is nadelig voor de duurzaamheid. Een effectieve maatregel is het ‘naverdichten’ van de betonspecie, wat alleen mogelijk is zolang de specie plastisch is.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206-1, Beton

    • Deel 1, Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton

    • Deel 1, Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;