Polystyreenbeton

(Polystyrene concrete)

Licht cementgebonden product waarin het toeslagmateriaal hoofdzakelijk bestaat uit polystyreenbolletjes

polystyreenbeton
polystyreenbeton

Nadere omschrijving

Polystyreenbeton lijkt in veel opzichten op schuimbeton . Het wordt gemaakt door een cementpasta , soms aangevuld met wat fijn zand te mengen met polystyreenbolletjes. Op deze manier kunnen mortels met een zeer lage volumieke massa (< 500 kg/m3) en relatief goede warmte-isolerende eigenschappen worden gemaakt.

Polystyreenbeton heeft vergeleken met schuimbeton een nog beperktere wateropname. Het materiaal wordt vooral toegepast in vloerconstructies en kan ook worden ingezet bij constructies, bijvoorbeeld bij het dempen van stootbelasting (impact).

Normen/aanbevelingen/literatuur