Pop-outs

(Popouts)

Schade aan betonoppervlakken door een zwellende reactie van verontreinigingen in beton

Nadere omschrijving

Pop-outs kunnen worden veroorzaakt door verschillende verontreinigingen
Pop-outs kunnen worden veroorzaakt door verschillende verontreinigingen

Pop-outs kunnen veroorzaakt worden door heel verschillende verontreinigingen. Veel voorkomend zijn pop-outs door poreus toeslagmateriaal dat water opneemt. Door de zwelling door wateropname of (daarna) door bevriezing kunnen door volumetoename van de korrels direct onder het oppervlak scherfjes worden 'afgedrukt'. Afhankelijk van de oorzaak kan de schade al vrij snel, maar ook pas na jaren zichtbaar worden.

Ook verontreiniging van het toeslagmateriaal met zogenoemd 'oerhout' of met pyriethoudende korrels kan pop-outs veroorzaken. Kenmerkend voor schade door verontreiniging met pyriet is het optreden van roestuitbloeiingen van de schadeplaats.