Porositeit van beton

(Porosity of concrete)

De verhouding tussen het volume aan poriën en het betonvolume, wordt uitgedrukt in % (V/V)

Nadere omschrijving

Poriën zijn holle ruimten in een vaste stof, gevuld met water of een gas (bijvoorbeeld lucht).

poreus - permeabel
poreus - permeabel

Voor de duurzaamheid van beton is het van belang dat deze holle ruimen als afzonderlijke ruimten aanwezig zijn. Vormen ze echter een doorlopend kanalenstelsel, dan kunnen vloeistoffen of gassen eenvoudig binnendringen, of andersom kan beton gemakkelijk uitdrogen.

Hoewel we, in het algemeen, met poriën de kleinere kanaaltjes aanduiden kunnen we in cementsteen in aflopende grootte de volgende poriën onderscheiden:

  • toevallige holten of luchtblazen. Deze worden bij het storten en verdichten ingesloten. De grootte kan tot enkele millimeters oplopen.

  • luchtbelletjes, al dan niet met een luchtbelvormer ingebracht. Ook beton zonder luchtbelvormer bevat altijd in geringe mate (1 à 2%) luchtbelletjes.

  • capillaire poriën. Water dat niet aan cement wordt gebonden, blijft als capillaire poriën achter in cementsteen. Aantal en afmeting is sterk afhankelijk van hoeveelheid water en water-cementfactor. Diameter circa 0,1 μm.

  • gelporiën. De verharde cementgel bestaat feitelijk uit geldeeltjes en poriën. De poriën bestaan uit fysisch gebonden water en hebben de afmeting van enkele moleculen. Voor de praktijk zijn deze poriën als volkomen dicht te beschouwen.

Normen/aanbevelingen/literatuur