Portlandvliegascement

(Portland fly ash cement)

Cementsoort waarbij in de productie een deel van de portlandcementklinker is vervangen door poederkoolvliegas

Nadere omschrijving

Vliegas
Vliegas

Portlandvliegascement wordt in de norm aangeduid als CEM II/A-V of CEM II/B-V (afhankelijk van het percentage klinker in het cement ). De letters A en B staan voor het percentage klinker. In CEM II/A-V ligt het percentage poederkoolvliegas tussen 6 en 20% en bij de in Nederland veel gebruikte CEM II/B-V tussen 21 en 35%. Het percentage poederkoolvliegas wordt uitgedrukt ten opzichte van de som van de bestanddelen.

Belangrijke eigenschappen van portlandvliegascement

Poederkoolvliegas heeft puzzolane eigenschappen. In aanwezigheid van kalk en water levert dit een bijdrage aan de sterkteopbouw. Algemeen gesproken verloopt de sterkteontwikkeling langzamer dan bij een 100% portlandcement . De eindsterkte is minimaal gelijk. Bij een verder gelijke betonsamenstelling kan beton met portlandvliegascement op de langere termijn een grotere dichtheid bereiken. De wat langzamere sterkteontwikkeling betekent een wat geleidelijker warmteontwikkeling , wat vooral in betonconstructies met grote afmetingen de temperatuurverschillen (temperatuurgradiënten) in de constructie tijdens de verhardingsfase kleiner houdt.

Normen/aanbevelingen/literatuur