Propagatiefase

(Propagation phase)

De tijdsperiode waarin de corrosie zich daadwerkelijk ontwikkelt

Nadere omschrijving

De levensduur van betonconstructies blijkt in de praktijk voornamelijk te worden bepaald door de levensduur van de wapening. Wanneer de wapening wordt aangetast, komt het einde van de levensduur in zicht.

Initiatiefase
Initiatiefase

Normaliter is wapening in beton goed beschermd. Deze bescherming is gebaseerd op de alkaliteit van het poriewater van beton. Is de pH hoog genoeg , dan vormt zich een dunne oxidehuid (Fe2O3  en Fe3O4) op het staaloppervlak. Deze laag, de passiveringslaag, remt het in oplossing gaan van ijzerionen zo sterk dat er geen sprake is van een corrosieproces.

Deze passiveringslaag kan echter door twee oorzaken verloren gaan:

  • verlaging van de pH als gevolg van carbonatatie ;

  • een hoog chloridegehalte waardoor de passiveringslaag wordt doorbroken.

Dit betekent dat door voortschrijdende carbonatatie en/of chloride-indringing er een moment komt dat de passiveringslaag verloren kan gaan. Zolang de indringing de wapening nog niet heeft bereikt, spreekt men van de initiatiefase . Het moment waarop de wapening is bereikt en vervolgens de wapeningscorrosie zich daadwerkelijk ontwikkelt, noemt men de propagatiefase.

Normen/aanbevelingen/literatuur