Putcorrosie

(Pitting corrosion (chloride initiated))

Corrosie van het wapeningsstaal door inwerking van vrije chloorionen waarbij putjes in het staaloppervlak ontstaan

Nadere omschrijving

Putcorrosie
Putcorrosie
Corrosieproces in aanwezigheid van chloride
Corrosieproces in aanwezigheid van chloride
Lokaal verhoogde concentratie van chloride NaCl
Lokaal verhoogde concentratie van chloride NaCl

Chloriden in beton zijn zeer schadelijk voor de wapening . Door chloriden geïnitieerde wapeningscorrosie komt meestal voor in de vorm van putcorrosie (plaatselijk zeer diepe en sterke corrosie). Zeker bij ingemengde chloriden kunnen plaatselijk grote verschillen in chloridenconcentratie voorkomen waardoor het risico van plaatselijke putvormige corrosie zeer groot wordt. Vrije chloorionen dringen de passiveringslaag van het wapeningsstaal binnen en reageren daar tot gemakkelijk oplosbaar ijzerchloride (FeCl2).

Bij de vervolgreactie reageert het ijzerchloride met OH-ionen:

FeCl2+ 2(OH) ⇒ Fe(OH)2+ 2Cl

Hierbij worden OH-ionen (waterstof-ionen) afgebroken waardoor de pH-waarde van het beton afneemt. De chloride-ionen worden niet verbruikt en zijn voor verdere reactie beschikbaar. Op deze wijze kan het betonstaal plaatselijk sterk worden aangetast, we spreken van putcorrosie.

De snelheid waarmee chloriden zich in beton kunnen verplaatsen, wordt uitgedrukt in de chloridediffusiecoëfficiënt Dcl, uitgedrukt in m2/s.

De diffusiecoëfficiënt is vooral afhankelijk van de cementsoort. Daarnaast spelen de fijnheid van het cement , de water-cementfactor en de eigenschappen van de andere grondstoffen een rol.

Normen/aanbevelingen/literatuur