Puzzolaan

(Pozzolanic)

Een materiaal dat in aanwezigheid van Ca(OH)₂ in water oplost en met de Ca(OH)₂ verbindingen aangaat en vervolgens reageert tot een niet meer in water oplosbare stof

poederkoolvliegas komt vrij in kolengestookte elektriciteitscentrale
poederkoolvliegas komt vrij in kolengestookte elektriciteitscentrale

Nadere omschrijving

Een bindmiddel dat niet met water reageert, maar wel met water plus kalk, noemen we een puzzolaan. De in Nederland meest bekende en meest toegepaste puzzolane vulstof is poederkoolvliegas

Poederkoolvliegas is een fijn poeder dat hoofdzakelijk bestaat uit bolvormige glasachtige deeltjes met een amorfe structuur. Deze deeltjes ontstaan bij de verbranding van poederkool in elektriciteitscentrales.

Poederkoolvliegas wordt zowel gebruikt bij de productie van cement (portlandvliegascement) als rechtstreeks in beton.

Productieschema cement

Normen/aanbevelingen/literatuur