Pyrietvlekken

(Staining by pyrites)

Bruin/zwarte vlekken op het betonoppervlak, veroorzaakt door de uitbloei van roestwater afkomstig van reactieproducten van ijzersulfides

Pyrietvlek op betonoppervlak
Pyrietvlek op betonoppervlak

Nadere omschrijving

Roestuitbloeiingen op betonoppervlakken kunnen verschillende oorzaken hebben. De meest voor de hand liggende zijn kniprestjes binddraad, die zijn achtergebleven bij het vlechten van het wapeningsstaal.

Het is ook mogelijk dat de roestuitbloeiingen zijn veroorzaakt door de aanwezigheid van ijzer of ijzerverbindingen in het toeslagmateriaal. Dat kan het geval zijn bij hergebruikt toeslagmateriaal.

Ook in toeslagmateriaal van natuurlijke winningen, zowel bij rivier-, land- als zeewinningen, kunnen ijzerverbindingen voorkomen. Vaak betreft het ijzersulfide, bijvoorbeeld pyriet (FeS2).

Bij de reactie van pyriet met water ontstaat Fe(OH)3  of ook wel Fe2O3.n H2O. Deze verbindingen worden normaliter aangeduid met roest.

De reactie kan gepaard gaan met zwelling waardoor pop-outs aan het betonoppervlak zichtbaar worden. Heel geringe verontreinigingen kunnen al een forse esthetische schade veroorzaken.

De in het toeslagmateriaal aanwezige ijzerverbindingen komen vaak heel lokaal en in zo geringe mate voor, dat de gebruikelijke beproeving van toeslagmaterialen volgens de norm deze verontreiniging niet zichtbaar maakt.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton;

Zie ook

  • Roestuitbloeiing