Rekgrens

(Yield value)

Materiaalspanningsgrens waarna blijvende (bijv. 0,2%) vervorming optreedt

Nadere omschrijving

In de (werktuig)bouwkunde wordt de sterkte van een materiaal vaak gekarakteriseerd door de rekgrens. Tot een bepaalde spanning keert een materiaal altijd elastisch terug naar de begintoestand als het materiaal ontlast wordt. Tot op dat punt is sprake van elastische vervorming. Na overschrijden van een bepaalde spanning komt het materiaal niet meer (geheel) terug naar de begintoestand, dan is sprake van plastische (blijvende) vervorming. Deze ‘grenswaarde’ wordt de rekgrens of vloeigrens genoemd. Na het overschrijden van deze grens spreekt men van vloei.

Figuur 1: Schematische weergave van de spanning-rekrelatie voor de constructieve
              berekening (het gebruik van 0,4fcm voor de definitie van Ecm is een benadering)
Figuur 1: Schematische weergave van de spanning-rekrelatie voor de constructieve berekening (het gebruik van 0,4fcm voor de definitie van Ecm is een benadering)
Figuur 2: Spanning-rekdiagrammen voor typisch betonstaal (de trekspanning en rek zijn in absolute waarden weergegeven)
Figuur 2: Spanning-rekdiagrammen voor typisch betonstaal (de trekspanning en rek zijn in absolute waarden weergegeven)

Normen, aanbevelingen, literatuur